Logo
Stigahokej
Úvod
Funkce serveru
Registrace
Eshop
Výhody členství
Registrace obch. partnera
Výhody partnerství
Náměty
ESHOP
 babolat
Kontakty
 info@worldsportclub.com
 Tel:607 631 544
Reklama

Nutriproduct

Uživatelská příručka

Princip hodnocení v žebříčku:
Hodnocení v žebříčku je prováděno poměrově, tak aby bylo i pro slabšího hráče motivační sehrát zápas s hráčem silnějším. Princip nejlépe uvedu na příkladu v tenise:

 1. Hráč č.1 s postavením 100 v našem žebříčku zadá výzvu k sehrání utkání. Na daný termín a lokalitu se mu ozve pouze hráč č.2 jehož postavení v žebříčku je 1000.
 2. Hráč č.1 výzvu přijme a sehrají zápas.
  a) vyhraje silnější hráč č.1 v poměru her 12:7 (6:4,6:3) - body 1,71
  b) vyhraje slabší hráč č.2 v poměru 13:9 (6:4,7:5) - body 1,44
 3. Do žebříčku každého hráče se zapisují uhrané body vítěze. Takto získané body se po přepočtu dle postavení hráčů v žebříčku přičítají vítězi a odečítají poraženému. Motivace sehrát zápas slabšího se silnějším je dána přepočítáním uhraného výsledku dle postavení hráčů v žebříčku, tak, že v případě vyrovnanosti hráčů je výsledné bodové hodnocení téměř totožné se skutečnými body. V případě výhry výrazně silnějšího nad výrazně slabším vítěz místo přímých vyhraných bodů získá pouze jejich malý poměr a poražený tak ztratí ze svého konta pouze velmi málo - poražený se nemusí bát takovýto zápas sehrát (vyzkoušel si svoje síly a bezplatně dostal velmi dobrý trénink) a silnější dostane spravedlivě pouze málo - vyhrát nad slabým není přeci umění. V případě výhry slabšího nad výrazně silnějším je situace opačná. Vítěz získá úměrný násobek přímých vyhraných bodů a velmi si v žebříčku polepší a poražený (o hodně silnější hráč) hodně ztratí - motivace pro slabšího spočívá v možnosti málo ztratit ale hodně získat, silnější v tomto případě spravedlivě o hodně přijde neboť velmi, velmi podcenil slabšího hráče a hru odbyl - to se ve sportu trestá.
 4. Tedy, pro případy uvedené v bodě 2 může hodnocení do žebříčku vypadat následovně:
  a) silnější hráč č.1 získá 0,26 bodu do svého žebříčku slabší hráč č.2 ztratí 0,26 bodu ze svého žebříčku
  b) slabší hráč č.2 získá 4,6 bodu do svého žebříčku silnější hráč č.1 ztratí 4,6 bodu ze svého žebříčku
  Přepočítací poměr je dán rozdílem postavení hráčů v žebříčku a počtem hráčů v žebříčku.
 5. Závěrem lze snad jen podotknout, že výše popsané obecné principy přepočítání jsou používány v našich žebříčcích pro všechny sporty stejně. Nicméně pro každý sport samozřejmě existují různá specifika. Takže například pro fotbal, hokej a podobné, zejména kolektivní, sporty se za výchozí bere ne poměr gólů, ale bodové hodnocení zápasu (vítěz 3 body, remíza 1 bod).
 6. Čtyřhra, kolektivní sporty:
  Celým naším systémem prostupují principy popsané v úvodu - sport pro všechny a hlavně pro zábavu. Všechny žebříčky jsou tudíž sestavovány striktně individuálně, tak abychom nikoho k ničemu nenutily (sestavovat například nějaká družstva, přesné počty aj.). Takže zejména u kolektivních sportů, např. fotbal, se výsledné dosažené body připíšou do žebříčku každému hrajícímu hráči. Příklad: Fotbalové družstvo č.1 vyhraje nad slabším družstvem č.2. Získá 3 body za vítězství, které po přepočtení koeficientem mají výslednou hodnotu 1,1 bodu. Každému z členů družstva č.1 (max. 15 hráčů - hráči + náhradníci) bude do jeho žebříčku připsáno 1,1 bodu a každému hráči družstva č.2 bude 1,1 bodu z jeho konta v žebříčku odečteno. Z výše uvedeného vyplývá, že hráče nesvazujeme vůbec v ničem - sehrát zápas může třeba i 9 hráčů proti 11. Záleží pouze na nich na co si troufnou a s čím souhlasí jejich soupeř. Nejsou stanovená pevná družstva - může se domluvit kdokoliv proti komukoliv -a to i prostřednictvím serveru WSC. Stejné principy jsou použity i u čtyřher v tenise či jinde.
 7. Do žebříčků se vždy započítávají výsledky zápasů za poslední 2 roky, tzn., že i při delší nemoci nebo jiném handicapu se Vaše postavení v žebříčku příliš nemění. Na druhou stranu při dlouhodobé pasivitě se začne Vaše umístění snižovat. Zároveň tento systém objektivně zobrazuje vývoj Vaší formy: jestliže hrajete lépe než před 2 lety, máte v žebříčku stále lepší výsledky a staré (špatné) výsledky se Vám odmazávají. Naopak ve stáří, kdy Vám začne sil ubývat, se mohou Vaše výsledky pomalu horšit a staré (velmi dobré) výsledky se budou ze žebříčku odmazávat - žebříček bude objektivně zobrazovat Vaši formu.
 8. Výsledek sportovního zápasu je povinen zadat do systému vítěz zápasu a to nejpozději do jednoho měsíce od data konání zápasu. Poražený musí výsledky zadaného zápasu potvrdit a to nejpozději do jednoho měsíce od data zadání zápasu do systému ze strany vítěze.

Pravidla jednotlivých sportů:
Konkrétní pravidla hry jsou uvedena u jednotlivých typů sportu. U každého sportu se snažíme zveřejnit aktuální znění oficiálních pravidel, ze kterých vždy vycházíme i při systému hodnocení do žebříčků WSC. Zároveň jsou zde ve zkratce popsána zjednodušená pravidla hodnocení do žebříčku WSC, resp. odlišnosti od oficiálních pravidel nebo jejich upřesnění. Např. zápasy v tenise se do systému WSC hrají na 2 vítězné sety, šipky se hrají pouze ve variantách 301-double out a 501-double out atd..

Obecná ustanovení:
Celou naší činností prostupuje princip fair-play, tzn., že jako obecný princip všech pravidel a ujednání stavíme volnost a univerzálnost, kdy upřednostňujeme dohodu soupeřů před striktními pravidly hry. Tento princip je uveden výše na příkladu ve volnosti volby počtu hráčů. Nicméně takto pojatý systém s sebou přináší i zodpovědnost; velkou zodpovědnost!. Na principu fair-play je tento systém založen a proto jej budeme striktně vyžadovat!!!
Každý člen, který tento princip poruší nebo jej bude obcházet bude nemilosrdně trestán zrušením členství v našem systému. (K příkladu výše: nevidím jediný důvod, proč by fotbalové družstvo č.2 nemělo souhlasit s tím, že družstvo č.1 bude hrát pouze o 9-i členech). Nemilosrdný tlak na dodržování principu fair-play vyvíjíme z jednoho prostého důvodu - naším cílem je, aby sport přinášel především radost a požitek a to všem členům WSC, aby tento server WorldSportClub mohl sloužit co největšímu počtu členů v co nejširší paletě sportů. Vlastní sportovní výkony ponechejme na místě druhém, na místě představujícím příjemnou motivaci pro nás všechny společně.

Provádění plateb:
Uživatel musí při dobíjení svého kreditu - provádění úhrady na účet KARAVELA Net, s.r.o. (WorldSportClub) vždy uvést variabilní symbol !!! Jako variabilní symbol uvádí uživatel své členské číslo. V případě, že neuvede variabilní symbol nebo jej zadá chybně, nebude jeho platba identifikována. To zapřičiní nedobití kreditu v systému WSC. Oprava takto způsobené chyby je možná po zaslání emailové zprávy na adresu operator@worldsportclub.com za poplatek, viz ceník.

Omezení činností členů na serveru WSC:
Funkční omezení

 1. Změna (zrušení) sportovního areálu je umožněna pouze jedenkrát za měsíc.
 2. Změna státu Vašeho bydliště v osobních údajích je umožněna pouze jedenkrát za rok.
 3. Počet současně zadaných výzev k utkání je omezen na maximálně 10 výzev.
 4. Počet současně zadaných inzerátů v eBazaru je omezen na maximálně 5 inzerátů.
Časová omezení
 1. Zadání výsledku zápasu je umožněno maximálně 1 měsíc zpětně.
 2. Potvrzení zápasu je nutno učinit do jednoho měsíce ode dne zveřejnění vítězem zápasu.
 3. Výzvu je možno zadat maximálně 2 měsíce dopředu.
 4. Inzerát v eBazaru je po 3 měsících od data zadání smazán.


Sportu zdar!!!


Countries
CZ       SK
 
Novinky
13.6.2009
Vyhlášení 1. ročníku BABOLAT Amateur tennis league
25.10.2007
BABOLAT - Oficiálním partnerem našeho klubu se stal přední výrobce špičkových tenisových potřeb značka BABOLAT
1.9.2007
Zahájen prodej software pro ON-LINE rezervace sportovišť
1.8.2007
Slovenská verze
22.5.2007
Partnerem WSClubu se pro oblast stolního tenisu stala firma STEN marketing.
Reklama
 

Copyright 2007 - KARAVELA Net, s.r.o.